Quy trình sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa như thế nào?

Quy trình sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa như thế nào?

TIN TỨC
Khi nói đến quy trình sản xuất sữa, nhiều người thường nghĩ đến việc sử dụng các máy móc, thiết bị để gia công và chế biến. Việc đánh giá một quy trình sản xuất có đạt chuẩn và hợp vệ sinh hay không cũng chủ yếu dựa vào giai đoạn này. Tuy nhiên, đó là quan điểm sai lầm. Quy trình sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa Quy trình chăn nuôi Chọn giống Quy trình sản xuất sữa bắt đầu từ giai đoạn chọn con giống. Trong công nghiệp chế biến sữa, người ta thường chỉ chọn ba loại động vật là bò, dê, cừu. Bởi đây là ba loại gia súc có thể dễ dàng nhân giống, năng suất và chất lượng sữa cao, phù…
Read More