Green Meadow kí kết hợp tác với ngân hàng Quân đội- MB

Green Meadow kí kết hợp tác với ngân hàng Quân đội- MB

TIN TỨC
Green Meadow kí kết hợp tác với ngân hàng Quân đội- MB [caption id="attachment_183" align="aligncenter" width="640"] Buổi lễ kí kết hợp tác giữa Green Meadow và ngân hàng TMCP quân đội[/caption]        Green Meadow kí kết hợp tác với Ngân Hàng TMCP Quân Đội MB - chi nhánh Định Công đánh dấu sự hợp tác bền vững. MỤC TIÊU CỦA BUỔI KÍ KẾT         Dự Án “ Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ nội địa của hàng Việt Nam chất lượng xuất khẩu và hướng xuất khẩu”. Buổi kí kết sẽ đánh dấu bước phát triển và mục tiêu mà chúng tôi hướng tới trong tương lai. Sự hợp tác đã đánh dấu một mốc quan trọng về niềm tin tài chính của ngân hàng MB với Green Meadow, điều này không chỉ khẳng định Ngân Hàng…
Read More