Thế Nào Là Công Nghệ sấy lạnh

Thế Nào Là Công Nghệ sấy lạnh

TIN TỨC
Công nghệ Sấy lạnh là việc lấy hơi lạnh để làm khô sản phẩm là một trong những bước tiến vượt bậc của công nghệ sấy khô với nhiệt độ thấp. Công nghệ Sấy lạnh nhiệt độ thấp hơn hoặc bằng môi trường -1 ºC hoặc - 50ºC, hơi nước thoát ra ngoài, thực phẩm sẽ khô dần và tạo ra sản phẩm sấy lạnh. Còn sấy nóng truyền thống có sự thất thoát các chất dinh dưỡng, tổn thất về protein, axit amin, đường khử (5 - 30%), vitamin 5 - 10%. Máy sấy lạnh ưu việt hơn máy nhiệt, ở chỗ đó là có thể giảm nhiệt độ sấy thấp hơn nhiệt độ môi trường, hơi nước thoát ra từ sản phẩm sẽ được ngưng tụ trong buồng ngưng của máy sấy, đảm…
Read More