Lauri Markkanen Jersey  Cheap Jerseys From China QUÁ TRÌNH EXPORT PORTAL

Quá Trình

Home / Quá Trình

QUÁ TRÌNH EXPORT PORTAL – MANG LẠI THÀNH CÔNG TOÀN CẦU

QUÁ TRÌNH EXPORT PORTAL và sứ mệnh của cổng thông tin thương mại xuất khẩu toàn cầu, đơn giản hóa việc kinh doanh ở bất kì đâu trên thế giới, cung cấp cho người bán không gian cần thiết cho sản phẩm của họ tiếp cận đối tượng rộng hơn, điều này giúp người mua tìm thấy sản phẩm nhanh hơn, và hiệu quả hơn.

 • Bảo vệ cho người mua

 •  Export Portal bảo vệ toàn bộ quá trình thanh toán.
 •  Export Portal xác minh việc giao hàng trước khi người bán được thanh toán.

Quy trình cho người mua

 • Người mua đặt sản phẩm vào giỏ hàng và tạo đơn đặt hàng.
 • Sau đó người mua trả tiền cho đơn đặt hàng đầy đủ, bao gồm cả chi phí vận chuyển.
 • Người bán không được  Export Portal thanh toán cho đến khi sản phẩm được giao và đến khu vực lưu trữ dự định.

Bảo vệ cho người bán

 •  Export Portal đảm bảo người mua thanh toán trước khi giao hàng được thực hiện.
 •  Export Portal sắp xếp vận chuyển và sau khi giao hàng hoàn tất, người bán được thanh toán

Quy trình cho người bán

 • Người bán nhận đơn hàng cho sản phẩm của mình.
 • Người bán nhận được hướng dẫn để hoàn thành việc vận chuyển sản phẩm.
 • Sản phẩm được xác minh bởi các chuyên gia về Cổng thông tin thương mai. Nếu nó đi qua xác minh, các thủ tục Giấy tờ được chuẩn bị và sản phẩm được vận chuyển.

export portal Quá Trình 0005

 MLB Jerseys Cheap